Tổng hợp thị trường

Chỉ báo độ nén

  • Mua
  • Chờ Bán
  • Chờ Mua

Chỉ báo tâm lý thị trường

  • Lạc quan
  • Bi quan

1. Nhóm dẫn dắt thị trường

Biểu đồ thể hiện mức độ đóng góp của 20 mã có ảnh hưởng lớn nhất đến điểm số của index, với 10 mã ảnh hưởng chiều tăng và 10 mã ảnh hưởng chiều giảm. Lưu ý: Biểu đồ chỉ hiển thị các mã có ảnh hưởng từ 0.005 điểm trở lên.

2. Thanh khoản thị trường

Giá trị giao dịch so với phiên trước đó.

3. Bản đồ vốn hóa

Biểu đồ thể hiện dòng tiền đang tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vừa hay nhỏ.

4. Bản đồ giao dịch khối ngoại

Biểu đồ thể hiện khối ngoại đang quan tâm đến những mã nào, mã có diện tích càng lớn càng được khối ngoại quan tâm.