Hướng dẫn gia hạn tài khoản faviz

Chuyển khoản vào tài khoản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Faviz với thông tin như sau:
 • Chủ tài khoản: Công ty cổ phần đầu tư Faviz
 • Số tài khoản: 5555.666.8688
 • Tại ngân hàng: ACB_Bình Triệu, CN: Thủ Đức
 • Nội dung: Gia hạn tài khoản xxx (tên tài khoản), số điện thoại 09xxx (băt buộc)

 • Ví dụ: Tài khoản Nguyễn Văn A, email: nguyenvana@gmail.com, số điện thoại liên lạc: 0903003672.
  Gia hạn gói Eco của tool Faviz giá: 1.990.000 VNĐ, thời hạn 1 năm.
  Thông tin chuyển khoản sẽ như sau:
 • Chủ tài khoản: Công ty cổ phần đầu tư Faviz
 • Số tài khoản: 5555.666.8688
 • Tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
 • Số tiền: 1.990.000 (Một triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
 • Nội dung: Gia hạn tài khoản Nguyễn Văn A, số điện thoại 0903003672

 • *** Chúng tôi sẽ liên lạc với số điện thoại của quý khách trong tối đa 24h.
  Mọi thắc mắc vui lòng goi số điện thoại 0903003672 để được hỗ trợ và giải đáp.